Riga, oraş în U.R.S.S., ca­pitala R.S.S. Letone, situată pe fluviul Daugava (Dvina de Vest), în apropiere de vărsarea lui în Marea Baltică. 658 000 loc. (1965). Industrie constructoare de maşini (în special electro­tehnică, maşini de transport), chimică, uşoară, alimentară, de prelucrare a lemnului etc. Mare port la Marea Baltică. Numeroase monumente vechi: turnul pulbe-răriei(sec. al XVI-lea), azi muzeu, casa „capetelor negre” (sec. al XVI-lea), biserica sf. Petru (sec, al XVI-lea). Centru cultural cu universitate şi numeroase alte institute de învăţâmînt supe­rior, teatre, filarmonică, muzee. Cartierul medieval cu străzi înguste şi vechi case de locuit. — Istoric. Atestat documentar în 1201, oraşul R. a devenit un puternic centru comercial şi meşteşugăresc. In sec. XIII— XVI a fost obiectul rivalităţii dintre arhiepiscopul din R. şi membrii ordinului livonian. De­clarată oraş liber în 1561, R. a devenit apoi dependentă de Polonia (1581). în 1621 a fost ocupată de Suedia, iar în 1721 alipită la Rusia. în 1919 a fost proclamată capitală a Letoniei Sovietice. Ocupată curînd de interventiomşti şi de gardiştii albi, R. a fost, între 1919 şi 1940, capitală a statului burghez leton; din 1940, capitala R.S.S. Letone.