Salifer, complex ~ (STRAT.), depozite sedimentare atribuite mediteraneanului II (helveţian şi tortonian) dm zona precarpatică (zona saliferă). Denumirea a fost folosită în literatura geologică românească mai veche din cauza existenţei izvoarelor sărate, a eflorescentelor saline de pe suprafaţa stratelor şi a zăcămintelor de sare pe care le conţin formaţiile acestui complex în unele regiuni.