Salinizare (PEDOL.), proces de acumulare sau de reţinere a sărurilor solubile în sol. Se datorează ascensiunii capilare a apei încărcate cu săruri dintr-un strat acvifer situat la mică adâncime sau izvoarelor sărate de pe versante. Pe terenurile irigate exploatate neraţional, se poate produce o s. secundară în cazul folosirii unei ape necorespunzătoare sau ca urmare a ridicării nivelului hidrostatic al stratului acvifer. S. duce la scăderea fertilităţii solului.