Salariu, preţ şi profit”, lucrare a lui K. Marx, care reprezintă prelegerile ţinute la 20 şi 27 iunie 1865 la şedinţele Consiliului general al Asociaţiei internaţionale a muncitorilor şi publicată pentru prima oară în 1898. Răspunzând cuvîn-tărn lui John Weston, care nega utilitatea luptei muncitorilor pentru sporirea salariilor, precum şi tezei false după care creşterea salariului atrage după sine creşterea valorii mărfurilor, K. Marx dezvăluie, într-o formă populară, esenţa mecanismului exploatării capitaliste, înarmând pe conducătorii Internaţionalei I cu cunoaşterea bazei obiective a luptei muncitorilor pentru sporirea salariilor, K. Marx expune aici, pentru prima dată, descoperirile sale cu privire la forţa de muncă că marfă, la delimitarea valorii de valoarea de schimb, la egalizarea ratei profitului etc. Şi analizează o serie de probleme, ca: pauperizarea proletariatului, influenţa creşterii salariilor asupra oscilaţiilor preţurilor etc, care, ulterior, au fost reluate şi dezvoltate în, Capitalul”. În această lucrare, Marx arată importanţa şi limitele luptei economice a proletariatului, necesitatea şi inevitabilitatea luptei politice pentru înlăturarea sistemului muncii salariate.