Salamon [şolomon], Erno (1907—1943), scriitor maghiar din România. S-a născut la Gheorgheni, într-o familie de muncitori, şi a studiat dreptul la Universitatea din Cluj. În 1933 a părăsit facultatea, dedicându-se luptei revoluţionare a proletariatului. Şi-a desfăşurat activitatea publicistică la „Brassoi Lapok şi mai ales la „Korunk”. În 1943 a fost asasinat de fascişti. Versurile sale („Soartă minunată”, 1937; „în pragul săracilor”, 1938), cu conţinut antifascist, valorifică tradiţiile cântecului şi baladei populare. Formată sub influenţa poeziei lui Jozsef Attila, lirica luiS. Evocă în culori sumbre un univers proletar mizer, însufleţit însă de elanurile revoltei şi de încredere în viitor. S. a tradus în limba maghiară din opera lui Alecsandri, Arghezi, Panait Istrati. Un volum antologic din opera Iui S. a apărut în limba română în 1965, sub titlul „Cântec pentru urmaşi”.