rata profitului,raportul procentual dintre plusvaloare şi întregul capital avansat. Se calculează
după formula:[ p/(v+c) • 100]. Este influenţată direct proporţional de rata şi masa plusvalorii şi invers proporţional de compoziţia organică a capitalului, de asemenea, de variaţia productivităţii muncii în ramurile producătoare de capital constant şi de vitera de rotaţie a capitalului. R.p., este mai mică decît rata plusvalorii şi are o tendinţă de scădere datorită creşterii compoziţiei organice a capitalurilor. în economia capitalistă există cauze care duc, pe de o parte, la scăderea r.p., iar pe de altă parte la creşterea masei profitului, deci contracarînd tendinţa de scădere. De exemplu, printre factorii care se opun acestei tendinţe de scădere sînt: ridicarea gradului de exploatare a muncitorilor, reducerea salariului sub valoarea forţei de muncă, ieftinirea elementelor capitalului constant, proporţiile suprapopulaţiei relative, comerţul exterior, creşterea capitalului pe acţiuni.—R. mediea profitului, raportul dintre cantitatea totală a plusvalorii create de clasa muncitoare şi capitalul total avansat de clasa capitaliştilor în toate sferele şi ramurile economiei capitaliste. Compoziţia organică a capitalului, diferită de la o ramură de producţie la alta, determină ca la capitaluri egale să existe rate diferite ale profitului. Cu toate acestea, datorită concurenţei dintre ramuri, prin migraţiunea stihinică a capitalurilor din ramurile în care există o rată joasă a profitului în cele unde există o rată ridicată a profitului, se formează r.m. a p., astfel încît, prin procesul redistribuirii plusvalorii între capitaliştii dm diferite ramuri de producţie, la capitaluri egale se obţin profituri egale. Egalizarea ratei profitului este o
lege obiectivă a economiei capitaliste, care acţionează pe ansamblul economiei pe perioade mai îndelungate. V. şi profit mijlociu.