„România muncitoare”, organ al muncitorilor români din Franţa, editat în perioada ianuarie 1925—august 1927 de comuniştii români aflaţi în emigraţie la Paris. A publicat o serie de articole referitoare la mişcarea muncitorească din ţara noastră.