Sericit (MINER.), varietate de muscovit, fin lamelară sau solzoasă, foarte răspândită în şisturile cristaline slab metamor fozate. Se găseşte în filitele şi în şisturile sericitoase din Carpaţi şi în rocile metamorfozate sub influenţa soluţiilor hidrotermale.