Santander, oraş în nordul Spaniei. 122 600 loc. (1963). Port Ia golful Biscaia. Industrie a ierurgică, constructoare de m asini (şantiere navale), chimică (mase plastice), de prelucrare a petrolului, textilă şi alimentară. Catedrală în stil gotic (sec. al XIII-Iea).