San Sebastian, oraş în nordul Spaniei, situat în Ţara Bascilor, pe litoralul golfului Bis-caia. Port maritim. 140 900 loc. (1963). Industrie constructoare de maşini, chimică, a cimentului, a hârtiei, textilă. Importantă staţiune balneară.