Saint Paul [seint pol], oraş în nordul S.U.A., situat pe fluviul Mississippi, centrul administrativ al statului Minnesota. 310 000 loc. (1964). Împreună cu Minneapolis şi cu localităţile mai mici din împrejurimi formează o aglomerare urbană. Important nod de cale ferată, port fluvial şi centru comercial. Industrie alimentară (în special morărit şi conserve de carne), constructoare de maşini (utilaje de cale ferată, automobile etc), poligrafică. Institute de învăţământ superior, muzee.