riolit (PETROGR.), rocă vul­canică formată din cuarţ, feld-spat potasic, oligoclaz şi biotit, de obicei cu structura porfirică şi cu pastă sticloasă sau micro-cristalină. în Republica So­cialistă România se găseşte în munţii Gutîi, Vlădeasa şi Meta­liferi. Sin. liparit.