rapakivi (petrogr.), rocă granitică cu aspect porfiric, caracterizată prin granule mari şi rotunjite de feldspat potasic, înconjurate de plagioclaz. Este utilizat ca material de construcţie şi de ornament. R. este răspîndit în formaţiile algonkiene ale scutului baltic din Karelia, în ale scutului ucrainean etc.