Serra da Estrela , masiv muntos situat în partea centrală a Portugaliei. Este format din graniţe, gnaiSe şi cuarţite. Relief variat, cu ver-sanţi abrupţi şi cu vârfuri netezite. Altitudinea maximă: 1991 m (vârful Malhăo, cel mai înalt din Portugalia). Zăcăminte de wolfram.