Rienzi [rienţi] (Rienzo)[renţo]. Cola di (pe numele ade­vărat Nicola Lorenzo Gabrini) (1313—1354), om politic ita­lian, umanist, adept şi prieten al lui Petrarca. A condus, în 1347 şi în 1354, în calitate de tribun, Republica din Roma, instaurată în urma răscoalei maselor populare (1347), împo­triva aristocraţiei feudale. Ide­alul său politic era unificarea statelor italiene sub conducerea Republicii din Roma. R. î-a inspirat Iui R. Wagner opera cu acelaşi nume.