„România liberă”, organul de presă al sfaturilor populare din ţara noastră (din 1950). A început să apară la 28 ianuarie 1943, ilegal, ca ziar de luptă patriotică şi antifascistă, din iniţiativa şi sub conducerea Partidului Comunist Român. A avut o importantă contribuţie la mobilizarea maselor în pregătirea insurecţiei armate din august 1944. Primul număr legal al ziarului „România liberă” a apărut la 24 august 1944. Apare zilnic, la Bucureşti. Este decorat cu Ordinul „Apărarea Patriei” ci. I.