Senat (lat. senatus, de la senex „bătrân”) 1. (în Roma antică în timpul republicii) Instituţia supremă în stat, formată din 300, apoi din 600 de membri, reprezentanţi ai vârfurilor aristocraţiei romane. 2. (DR.) Denumire dată camerei superioare a parlamentului în unele state burgheze în care acesta este format din două camere (ex. S. din Congresul S.U.A. sau cel din parlamentul francez).