Repin, Ilia Efimovici (1844 — 1930), pictor rus, reprezentant de seamă al p e r e d v i j n i c i l o r. A fost mem¬bru al Academiei de artă. A studiat la Academia de artă din Petersburg, unde apoi a fost profesor (1893 -7 1907). A cunoscut de timpuriu concepţiile estetice ale democra¬ţilor revoluţionari ruşi. între 1873 şi 1876, R. a studiat în Italia şi în Franţa („Cafenea pariziană”, 1875). El a înfăţişat sub cele MAI variate aspecte viaţa poporului rus. Inspirat din trecutul Rusiei, a realizat compoziţia „Zaporojenii scriind o scrisoare sultanului Mahomed al IV-lea” (1878-1891), galerie de portrete, remarcabilă prin robusteţea şi optimismul tipului popular, a înfăţişat momente dramatice din istoria Rusiei („Ivan cel Groaznic şi fiul său Ivan”, 1885; „Ţarevna Sofia la mănăstirea Novodevici”, 1879), aspecte ale frămîntărilor ideologice şi politice contemporane („Refuz de spovedanie”, 1885; „Arestarea propagandistului”, 1878; „Neaşteptatul”, 1883-1888). Contradicţiile sociale ale epocii şi-au găsit expresia în lucrările sale „Edecarii de pe Volga” (1871-1873), „Procesiune religioasă în gubernia Kursk” (1880-1883), în care se întrezăreşte forţa spirituală latentă a poporului. A lăsat un mare număr de portrete valoroase ale reprezentanţilor culturii ruse. Creaţia lui R. se distinge prin viziunea monumentală, dinamism, expresivitatea atitudinilor şi pătrunderea psihologică a modelelor. Cromatica operei sale este caldă şi strălucitoare, iar tuşa largă, generoasă. Concepţiile sale teoretice sînt expuse în lucrarea „Apropiere depărtată .