Schongauer [şongausr], Martin (între 1435 şi 1440 — 1491), pictor şi gravor german. A studiat la Leipzig şi în Ţările de Jos. Artist fecund, S. a devenit celebru în special ca gravor, gravurile sale, executate cu dăltiţa, fund impresionante prin siguranţa şi varietatea duetului, prin inventivitatea şi armonia compoziţiilor. Dezvol-tînd tradiţiile artei gotice (expresiile intense, faldurile agitate), S. este totodată un exponent al Renaşterii, în operele sale descifrându-se o mai largă înţelegere a omului şi a durerilor sale („Purtarea crucii”, „Moartea Fecioarei”, „Fuga în Egipt”, „închinarea magilor” etc).