Sainte-Beuve [set-bov], Charles Augustin (1804-1869), critic literar şi scriitor romantic francez. A fost membru al Academiei Franceze. A debutat ca poet şi romancier („Voluptate”, 1834), dar s-a realizat în critică literară. Opunându-se dogmatismului clasic, care considera operă literară ca fenomen independent, un lucru în sine, el a adus o concepţie nouă, formată sub influenţa istoriografiei romantice burgheze: explicarea operei prin personalitatea scriitorului, reconstituirea cu minuţiozitate a mediului şi a orizontului literar al acestuia, marcând astfel un progres însemnat în critica vremii. În spiritul ştiinţelor naturii, cu răsunet în epocă, el a preconizat o clasificare a scriitorilor în familii literare. Dotat cu o inteligenţă suplă, avidă, cultivată, cu o rară fineţe şi putere de pătrundere psihologică, a sesizat nuanţele cele mai subtile ale gândirii şi sentimentelor, temperamentul, climatul spiritual specific personalităţilor literare, filiaţiile şi înrudirile acestora. Scrierile sale prezintă remarcabile calităţi artistice (concizie, eleganţă, poezie) şi conţin portrete de valoare antologică („Portrete contemporane”, 1846; „Port-Royal”, 1840-1859; „Chateaubriand şi grupul său literar”, 1861; „Convorbirile de lunea”, 1851 — 1862; „Noi convorbiri de lunea”, 1863—1870).