Schubart [şubart], Christian Friedrich Daniel (1739— 1791), poet şi publicist german, reprezentant al mişcării literare revoluţionare „Sturm und Drâng” („Furtună şi avânt”). Fondator al primului ziar de orientare antifeudală („Cronica germană”, ‘1774-1777), S. a contribuit, prin curajoasele sale articole, ca şi prin poeziile sale politice („Cavoul principilor”, „Soldatul cerşetor”, „Cântece din închisoare”, 1785), îndreptate împotriva variatelor aspecte ale despotismului, la creşterea conştiinţei naţionale. Autobiografia „Viaţa şi concepţia Iui Schubart” (1791-1793) ‘ prezintă interes documentar.