Saussure [sosur], Ferdinand de (1857-1913), lingvist elveţian, specialist în gramatică comparată a limbilor mdo-europene şi în lingvistica generală. A fost profesor la Paris (Ecole des Hautes Etudes) şi la Universitatea din Geneva. Lucrările lui publicate în timpul vieţii sunt puţine. A rămas remarcabil „Memoriul asupra sistemului primitiv al vocalelor în limbile indo-europene” (1879), scris la vârsta de 21 de ani; postum, a apărut lucrarea fundamentală „Curs de lingvistică generală” (1916), tradus în numeroase limbi, şi o „Culegere a publicaţiilor ştiinţifice ale lui Saussure (1922). S, a promovat concepţia justă că faptele de limbă constituie un sistem; manifestând însă preferinţă pentru studiul sincronic al limbii, a subapreciat legătura dintre dezvoltarea limbii şi istoria societăţii. Este creatorul aşa-numitei şcoli lingvistice franceze. Concepţiile luiS. Stau la baza structuralismului şi fonologismului din lingvistica actuală.