Schadow [şado:], Johann Gottfried (1764-1850), sculptor, gravor şi teoretician de artă german, unul dintre fondatorii şcolii moderne de artă germană. Promotor al studiilor după natură, S. a executat un mare număr de lucrări, caracterizate prin expresia firească, simplă şi severă. În sculptură a realizat portrete şi monumente, uneori colosale (bustul lui Goethe, statuia lui Luther, statuia lui Frederic al II-lea etc). A gravat portrete şi scene de gen. Printre scrierile sale se numără: „Tratat privind osatura, musculatura şi proporţiile corpului omenesc”, „Proporţiile omului după vârsta şi sex” etc.