reparaţii (EC.), complex de lucrări necesare în vederea îngrijirii şi menţinerii fondurilor fixe în stare normală de funcţionare. — R. curente, reparaţii periodice care constau în înlocuirea sau în refacerea unui număr redus de piese mici sau a unor părţi neînsemnate ale clădirilor, utilajelor etc, care se uzează într-o perioadă mai scurtă de un an. Executarea la timp şi în bune condiţii a r.c. contribuie la buna funcţionare a utilajelor, mărind perioada de lucru între două reparaţii capitale, la îmbunătăţirea utilizării fondurilor fixe. — R. capitale, reparaţii efectuate la intervale mari şi care constau în înlocuirea sau în refacerea completă a unor părţi principale ale utilajelor, clădirilor etc ori a unui număr important de piese uzate, cu scopul de a le menţine caracteristicile tehnice-economice şi pentru a preîntîmpina ieşirea acestora din funcţiune înainte de termen. Cînd sînt însoţite de unele modernizări şi perfecţionări, r.c. contribuie la prelungirea duratei de funcţionare, la creşterea randamentului şi a eficacităţii utilajelor respective. în ţara noastră s-a trecut la organizarea pe scară industrială a r.c, Ia concentrarea acestor lucrări în unităţi specializate care să folosească metode moderne (ex. organizarea reparaţiilor în flux), la repartizarea teritorială raţională a unităţilor de reparaţii. Toate acestea permit realizarea unor r.c. de calitate superioară şi deci o mărire a perioadei de funcţionare a fondurilor fixe, între două reparaţii.