renură (TEHN.), canal sau grup de canale executate pe suprafeţele exterioare sau interioare ale unor piese şi ale unor organe de maşini, avînd un anumit rol funcţional sau de asamblare.