raţionalizare2 (EC.) 1. Raţionalizarea producţiei, organizarea sistematică şi perfecţionarea procesului de producţie prin norme şi metode raţionale, avînd ca urmare folosirea mai eficientă a resurselor de producţie existente, sporirea producţiei, îmbunătăţirea calităţii produselor, creşterea productivităţii muncii şi reducerea preţului de cost. R.p. se poate realiza prin măsuri de perfecţionare a structurii producţiei, măsuri de îmbunătăţire a Utilajelor şi a folosirii lor, precum şi a materiilor prime, materialelor, combustibilului, prin organizarea mai bună a muncii şi producţiei etc. 2. Raţionalizarea consumului, reglementarea consumului materiilor prime, materialelor, combustibilului, energiei electrice, semifabricatelor etc, după metode şi principii raţionale, în scopul reducerii consumurilor tehnologice, a pierderilor rezultate din transport, manipulare, rebuturi etc, a pierderilor provocate din utilizarea unor materiale necorespunzătoare procesului tehnologic din punctul de vedere al calităţii sau dimensiunilor etc.