„România liberă”, ziar apărut la Bucureşti, între 1877 şi 1889. A militat pentru desăvîrşirea unităţii naţionale.