Schemă (gr. schema „formă, figură”) 1. (TEHN.) Reprezentare grafică, prin figuri convenţionale sau prin simboluri, a elementelor principale sau caracteristice ale structurii unui aparat, a unei maşini, a unei instalaţii, a unei construcţii, a unui proces de fabricaţie etc. (ex. S. cinematică a unei maşini-unelte, s. unei instalaţii automate de control, s. unui circuit electric, s. procesului de fabricaţie a unui produs etc). — (ELT.) 5. Electrică, reprezentare grafică schematică, cu ajutorul unor simboluri grafice convenţionale, a unui circuit electric, a unei reţele electrice sau a unei instalaţii electrice. Se deosebesc printre altele: s. -bloc (numite şi s.e. structurale sau funcţionale), în care elementele cu funcţii esenţiale precizate sunt reprezentate prin dreptunghiuri, triunghiuri sau cercuri, iar legăturile funcţionale prin linii marcate cu săgeţi (astfel de scheme se pot face şi pentru instalaţii neelectrice); s.e. de principiu, în care sunt reprezentate numai circuitele, maşinile şi aparatele principale, omiţându-se cele auxiliare (de măsură, de protecţie, de comandă etc); s.e. complete, în care sunt reprezsntate toate elementele unei instalaţii şi toate legăturile dintre ele; s.e. de montaj, în care sunt figurate toate elementele unei instalaţii şi legăturile dintre ele, respectându-se aşezarea lor reciprocă şi mdicîndu-se dimensiunile şi gabaritele necesare efectuării montajului; s.e. echivalente, în care sunt reprezentate circuitele electrice echivalente, din anumite puncte de vedere, cu sisteme tehnice (electrice sau neelectrice), efectuate în vederea studierii acestora. V. şi model electric. 2. (EC.) a) Schemă de organizare a producţiei (sau a fabricaţiei), reprezentare grafică a succesiunii proceselor de muncă prin care materiile prime şi materialele se transformă în produse finite. Ea scoate în evidenţă compartimentarea proceselor de muncă pe unităţile tehnice de fabricaţie (de bază, auxiliare, de deservire şi anexe), precum şi legăturile dintre ele. Se întocmeşte astfel încât să asigure organizarea raţională a fabricaţiei, a succesiunii fazelor sale, a circulaţiei materialelor, subansamblelor etc. B.) Schemă de organizare şi de funcţionare a întreprinderii, reprezentare grafică a structurii organizatorice a unei întreprinderi, care cuprinde principalele elemente componente ale acesteia (servicii, secţii, birouri, ateliere etc), legăturile dintre ele, conducătorii diferitelor verigi organizatorice şi raporturile de subordonare etc. S. de o. şi f. a î. sunt diferite de la o întreprindere la alta, în funcţie de caracteristicile procesului de producţie, de mărimea şi de complexitatea întreprinderii şi ele trebuie îmbunătăţite continuu prin perfecţionarea relaţiilor de cooperare dintre secţii, prin desfiinţarea unor verigi inutile, prin eliminarea unor paralelisme în munca de conducere etc.