rolă (TEHN.), piesă sau organ de maşină avînd forma unui corp de revoluţie (cilin­dric, conic etc), cu lungimea mai mare decît diametrul său şi care, în timpul funcţionării, se poate roti în jurul unei axe. R. se execută din materiale metalice sau nemetalice şi se folosesc ca piese componente ale unor rulmenţi. Ia stabilirea unui contact mobil (ex. t. de troleu), la rularea unui meca­nism pe o cale (ex. la rularea săniilor unor aparate de măsu­ră), la ghidarea într-o anumită direcţie sau la întinderea unui organ flexibil (curea, cablu) etc.