recondiţionare (TEHN.), operaţie de renovare sau de restaurare a unor piese sau a unor produse tehnice în scopul restabilirii caracteristicilor constructive şi funcţionale. La r., manopera şi consumul de materiale sînt mai reduse decît la fabricarea unui produs nou.