Sendai, oraş în Japonia, situat în nord-estul insulei Honshu. 425 300 loc. (1960). Industrie textilă, alimentară, metalurgică, electrotehnică, chimică. Nod de cale ferată. Universitate.