rata plusvalorii, raportul procentual dintre plusvaloare şi capitalul variabil. Se calculează
după formula: (p/v)*100 şi exprimă gradul de exploatare a prolei atului de către capitalişti. — R. anuală a plusvalorii, raportul dintre cantitatea totală a plusvalorii create în decursul unui an şi capitalul variabil avansat. La aceeaşi mărime a capitalului variabil avansat şi la aceeaşi rată a plusvalorii, r.a. a p. este direct proporţională cu numărul de rotaţii ale capitalului variabil avansat şi indică eficacitatea lui.