Sfat popular, organ local al puterii de stat în regiunile, raioanele, oraşele şi comunele din Republica Socialistă România, compus din deputaţi aleşi prin vot universal, egal, direct şi secret. Ca organ reprezentativ, s.p. exercită deplinătatea puterii populare şi conduce activitatea locală, asigu-rînd dezvoltarea economică, social-culturală şi gospodărească a unităţii administrativ-teritoriale respective, menţinerea ordinii publice, legalitatea socialistă şi ocrotirea drepturilor cetăţenilor. El organizează participarea cetăţenilor Ia rezolvarea pe plan local a treburilor de stat şi obşteşti. Alături de Marea Adunare Naţională, s.p. constituie baza întregului sistem de organe ale statului. S.p. are ca organ executiv comitetul executiv, al cărui aparat este organizat pe secţiuni (ex. Financiară, de învăţământ), şi ca organe de sprijin comisiile permanente.