Rotaţie2 (EC.), rotaţia capitalului, circuitul capitalului industrial privit nu ca un act izolat, ci ca un proces periodic, care se repetă mereu. Cuprinde perioada de timp din momentul avansării capitalului sub formă bănească şi până în momentul întoarcerii lui la capitalist sub aceeaşi formă. Viteza r. c. influenţează, în raport direct proporţional, rata profitului. — Rotaţia mijloacelor circulante, procesul de schimbare succesivă, neîntreruptă a formelor funcţionale pe care le îmbracă mijloacele circulante în trecerea lor prin sfera producţiei şi a circulaţiei.