reţea2 (ZOOTEHN.), compar­timent al stomacului la rume­gătoare, situat între rumen şi foios. Interiorul r. este asemănător unui fagure de albine cu alveolele respective. Are rolul, alături de rumen, de depozitare şi de triturare a furajelor înainte de reîntoarce­rea în gură pentru rumegare. Aici sînt reţinute toate corpu­rile străine înghiţite întîmplător de animal.