Sechestru (DR.), măsură asigurătoare ori de executare silită, destinată în principal să prevină, prin îndisponibiliza-re, înstrăinarea de către debitor a bunurilor sale. Ca măsură asigurătorie, sechestrul este destinat uneori să conserve, până Ia soluţionarea pricinii, bunul ce formează obiectul litigiului.