reescontare (FIN.; în capitalism), operaţie prin care o bancă vinde, înainte de scadenţă, altei bănci cambii la ordinul său, în scopul accelerării rotaţiei capitalului şi lărgirii plasamentelor. Pentru a putea fi reescontată la banca de emisiune, o cambie trebuie să poarte cel puţin trei semnături şi să aibă scadenţa la un termen scurt. V. şi s c o n t a r e.