Scadenţar (CONT.), registru în care sunt înscrise termenele la care trebuie plătite diferite sume, executate anumite operaţii etc.