refrigerare (lat. re- „din nou” şifrigus „frig”; IND. ALIMENT.), răcire a unui produs alimentar pînă la o temperatură apropiată de punctul de îngheţare, la care este încetinită dezvoltarea microorganismelor, pentru a putea păstra produsul în stare naturală un anumit timp, dependent de structura ţesuturilor. R. cărnii se face la temperatura de —3°C pentru carnea de bovine şi — 5°C pentru cea de porc, IAR păstrarea de scurtă durată la temperatura de 0°C. Temperatura de r. şi de păs¬trare timp de MAXIMUM şase luni a ouălor este de 0°C, iar a fructelor şi legumelor apropiată de 0°C.