Scont (FIN.), operaţie de credit care constă în cumpărarea efectelor de comerţ (cambii, trate, bilete la ordin etc.) de către bănci, cu reţinerea din valoarea lor nominală a dobânzii până la scadenţă şi a unui comision. Pentru a-şi asigura încasarea la scadenţă sau posibilitatea reescontării titlurilor respective la banca de emisiune, băncile urmăresc că efectele pe care le cumpără să aibă la bază o tranzacţie economică reală.