recurs (DR.), cale de atac ordinară, prin care, în termenul prevăzut de lege, partea interesată sau procurorul cere instanţei imediat superioare să verifice legalitatea şi temeinicia hotărîrii nedefinitive, în vederea desfiinţării sau modificării ei. — R. în supraveghere, cale extraordinară de atac, existentă în legislaţia Republicii Socialiste România, prm care, în termenul prevăzut de lege, Procurorul General cere Tribunalului Suprem să verifice legalitatea şi temeinicia unei hotărîri judecătoreşti definitive în vederea desfiinţării sau modificării ei.