revizuire (DR.), cale de atac extraordinară prin care, în termenul şi pentru motivele arătate de lege, partea intere­sată sau procurorul cere in­stanţei să revină asupra hotărîrii de fond definitive pe care a pronunţat-o şi să procedeze la o nouă judecare a pricinii. Prin r. se mai poate cere unei instanţe judecătoreşti superi­oare anularea ultimei hotărîri în cazul contrarietăţii a două hotărîri definitive.