răspunderea materială a angajaţilor (DR.), răspundere prevăzută de Codul Muncii al Republicii Socialiste România, potrivit căreia angajaţii sînt obligaţi să repare pagubele pe care le pricinuiesc din culpă şi în legătură cu munca lor organizaţiei socialiste la care lucrează. în afară de cazurile limitativ prevăzute de lege (de ex. cînd paguba a fost pricinuită printr-o faptă penală), angajaţii răspund de prejudiciul efectiv cauzat, nu însă şi de foloasele nerealizate, iar despăgubirea nu poate depăşi cuantumul salariului tarifar net pe ultimele trei luni.