Raicevich [ raicevici], Ignaz Stephan (sec. XVIII), medic şi om de cultură raguzan, preceptor al fiilor domnului român Ipsilanti. A fost primul consul al Austriei în Ţara Românească (1782). Trăind timp de 11 ani în Ţara Românească, a scris opera „Observaţii istorice, naturale şi politice asupra Valahiei şi Moldovei” (Napoli, 1788), tradusă în franceză şi în germană; cuprinde informaţii interesante privitoare la istoria ţărilor române din sec. al XVIII-lea.