Ranke, Leopold von (1795 — 1886), istoric german, întemeietor al şcolii obiectiviste; a fost profesor la Universitatea din Berlin. A scris numeroase lucrări consacrate, în majoritatea lor, istoriei politice a ţărilor din Europa apuseană din sec. XVI—XVII. A îmbinat critica izvoarelor cu generalizarea amplă şi cu măiestria stilului. Op. pr.: „Istoria Germaniei în timpul Reformei” (1839), „Nouă cărţi de istorie prusiana” (1847), „Istoria Franţei în sec. XVI-XVII” (1852-1856).