Rustem-paşa (c. 1500-1561), mare vizir şi istoric otoman. Cronica să, „Istoria dinastiei otomane”, înfăţişează istoria statului otoman de la începutul sec. al XlII-lea şi până Ia 1561. Cuprinde informaţii referitoare la istoria ţărilor române.