războaiele ruso-turce, conflicte armate din sec. XVIII — XIX între Rusia ţaristă şi Imperiul otoman. Prin aceste războaie, Rusia urmărea să obţină supremaţia în bazinul Mării Negre, să ia locul stăpînirii turceşti în Balcani şi să-şi deschidă drum spre Constantinopol. Numeroşi voluntari români, sîrbi, bulgari şi muntenegreni, animaţi de năzuinţa de a scutura jugul otoman, au participat la aceste războaie alături de armatele ruse. în cursul istoriei au avut loc următoarele războaie ruso-turce: r.r.-t. din 1711 la care a participat şi domnul Moldovei, Dimitrie Cantemir; s-a încheiat prin pacea de la Prut (iulie 1711), dar starea de război s-a menţinut pînă în 1713. R.r.-t. din 1735-1739, la care a participat, de partea Rusiei, şi Austria; potrivit păcu de la Belgrad, cu care s-a încheiat războiul, Imperiul otoman a înapoiat Rusiei fortăreaţa Azov, demilitarizată. R.r.-t.din 1 768- 1 774, încheiat prin pacea de la K u c i u k-K a i n a r g i, prin care Rusia a primit stepele de pe ţărmurile Mării Negre şi.cîteva teritorii din Crimeii, precum şi libertatea ” comerţului în Marea Neagră şi Mediterană. Prevederile acestei păci limitau monopolul turcesc asupra comerţului ţărilor române. In timpul ostilităţilor,Moldova a fost ocupată de trupele ruse, iar Ţara Românească de cele austriece. R.r.-t. din 1806 — 1812 încheiat prin pacea de la Bucureşti, prin care Rusia a încorporat Basarabia, parte a Ţării Moldovei, situată între Prut şi Nistru; în timpul operaţiilor militare, Moldova şi Ţara Românească au fost sub administraţia provizorie militară rusă. R.r.-t.din 1828— 1829, încheiat prin pacea de la Adrianopol, prin care Rusia obţinea recunoaşterea stăpîmni asupra ţărmului caucazian al Mării Negre, asupra Gruziei şi a altor teritorii din Transcaucazia, asupra gurilor Dunării, precum şi dreptul pentru flota comercială rusă de a trece nestingherită prin Bosfor şi Dardanele; Turcia a recunoscut independenţa Greciei şi acorda Serbiei o largă autonomie. Prevederile acestei păci desfiinţau monopolul turcesc asupra comerţului ţărilor române. Intre 1828 şi 1834, Moldova şi Ţara Românească au fost sub administraţia militară rusă, în care timp au fost elaborate şi au intrat in vigoare regulamentele organice. In 1877, Rusia a început un război împotriva Turciei, care, prin participarea României, s-a transformat în războiul ruso-româno-turc din 1877-1878. V. şi războiul pentru independenţă.