Ruffini, Mario (n. 1896), istoric şi filolog italian, profesor la universitatea din Torino.
Are numeeroase studii privitoare la limbă, literatură şi istoria românilor. Este autorul unei remarcabile traduceri în limba italiană a poeziilor de dragoste ale Iui Eminescu (M. Eminescu, - „Poesie d’amore”, 1964), traducere premiată, în 1965, de Acare—ia Republicii Socialiste România. Alte lucrări: „Contribuţie la bibliografia asupra artei populare româneşti” (1932), „Istoria românilor din Transilvania” (1941).