Rimniceanu, Naum(I764 — 1839), cronicar din Ţara Ro­mânească, cleric. A scris în româneşte o cronică a Ţării Româneşti, cu o descriere geo­grafică (pînă în 1834), în gre­ceşte o cronică privind istoria Ţării Româneşti între anu 1768 şi 1810, care cuprinde ştiri referitoare Ia istoria Euro­pei şi a Imperiului otoman, precum şi un „Istoric al zave­rei în Valahia”, lucrare apre­ciată pentru bogăţia documen­tară privind mişcarea revolu­ţionară de Ia 1821.