Rogerius (sec. XIII), cano­nic din Oradea, autor al cro­nicii intitulate „Carmen mise-rabile” („Cîntec de jale”), care descrie invazia pustiitoare a tăta­rilor din 1241 în Transilvania şi în Ungaria. R. a fost prizo­mer la tătari timp de un an şi jumătate; astfel a putut prezenta în opera sa importante informaţii istorice privind ac­ţiunile tătarilor mai ales în Transilvania.